Wilhelmina Oord

Op het prachtige oude landgoed WilhelminaOord te Sint Nicolaasga, zal in het najaar van 2017 woon-zorglocatie “WilhelminaOord”, haar deuren openen.
In WilhelminaOord worden 26-28 appartementen geschikt gemaakt voor vaste en tijdelijke bewoning voor bewoners met uiteenlopende zorgvragen. U kunt daarbij denken aan bewoners die - al dan niet tijdelijk - zorg nodig hebben vanwege leeftijd, herstel na opname in het ziekenhuis of ter voorbereiding op een behandeling.
De kamers zijn 30m2 tot 75m2 groot en zijn allen voorzien van eigen sanitair.
Wij hechten er aan dat onze bewoners tot het laatste moment regie houden over hun eigen leven.
Sint Nicolaasga is via de snelweg A6 makkelijk bereikbaar voor bezoekers. Voor informatie kunt u contact opnemen met:
W.H. Okkema, dir. eigenaar
Tel.nr. 06-14023262
A.R. Oosting, dir. eigenaar
Tel.nr. 06-30185248
WilhelminaOord Sietze Hepkemalaan 20-22 8521 DH Sint Nicolaasga info@wilhelmina-oord.nl